توضیحات مستند: مستندی پیرامون شیوه های به کار گیری قاچاچیان انسان برای جذب دختران در کار روسپیگری در هلند قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم