توضیحات مستند: تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که از میان این همه گروه های مختلف تروریستی در جهان چگونه یک گروه توانست این همه جنگجوی خارجی را به خود جذب کند. تاکتیک های روانی اجتماعی پشت پرده مبلغان این گروه چیست و چگونه توانستند افرادی را حتی از دل کشورهای اروپایی به سمت خود جذب کنند. این مستند روایتی از یک گروه کهنه کار بازنشسته سرویس های امنیتی است که تصمیم می گیرند خود را به شکل قربانی پیش چشم مبلغان داعش در توئیتر نشان دهند و با ارتباط گیری از آنها سر از اسرار و راز کار تبلیغاتی آنها در بیاورند در این مستند با انواع شگردهای این گروه آشنا شده و حتی در انتهای مستند گروه متوجه چیزی بسیار شگفت آور در عمق کشورهای اروپایی می شوند. پیش نمایش مستند نسخه کامل